• Producent: FIRMA KRAJEWSKI
  • Kategoria: Druki akcydensowe

Przedmiotem tej transakcji jest 1 blok orzeczenia lekarskiego o urlopie dla poratowania zdrowia w celu przeprowadzenia zalecanego leczenia, gdzie badanie przeprowadza się na podstawie art. 73 ust. 10c ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela Dz. U. 2017, poz 1183 i 2203.

Wzór zaświadczenia orzeczenia lekarskiego określa

załącznik nr 2 do Dz. U. 2018 r, poz. 190

Oferowany przez nas druk jest samokopiujący, zagwarantujemy wytrzymałość kopii poprzez okres 20 lat, druk należy wypełnić długopisem.


UWAGA

Orzeczenie wystawiamy w 4 egzemplarzach, z czego 1 pozostaje w dokumentacji medycznej lekarza wystawiającego, drugi uzyskuje nauczyciel, trzeci dyrektor szkoły zaś czwarty lekarz prowadzący leczenie nauczyciela

Okres przechowywania dokumentacji medycznej pracownika określa jeszcze w.w. Dziennik ustaw i wynosi on 20 lat

Produkty podobne

Produkty najpopularniejsze w kategorii Druki akcydensowe