Księga zabiegów leczniczych [Mz/Ks-5], 47629

chwilowy brak towaru

  • Producent: FIRMA KRAJEWSKI
  • Kategoria: Druki akcydensowe

Przedmiotem transakcji jest księga zabiegów leczniczych, wytworzona w oprawie twardej typu standard, pojemność 80 kartek (1170 wpisów). Książka jest dedykowana do rejestrowania pacjentów korzystających z zabiegów zdrowotnych w placówkach medycznych.

Obowiązek prowadzenia księgi posiadają:

  1. placówki i gabinety rehabilitacyjne
  2. sanatoria

Rubryki w książce:

  1. Numer kolejny wpisu
  2. Imię i nazwisko i numer PESEL pacjenta (w sytuacji noworodka PESEL matki, a w razie braku PESEL-u seria i nr dokumentu tożsamości)
  3. Data zabiegu leczniczego
  4. wariant realizowanego zabiegu leczniczego

Obowiązek prowadzenia tej księgi i jej treść określa

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015 roku

Dz. U. 2015 rpoz. 2069 z póżn. Zm.

Nasze księgi, są trwale oprawione, co zagwarantuje długi okres wykorzystywania. Używana przez nas oprawa jest oprawą trwałą, co powoduje, że nie musimy ksążki plombować

Produkty najpopularniejsze w kategorii Druki akcydensowe