• Producent: FIRMA KRAJEWSKI
 • Kategoria: Druki akcydensowe
Przedmiotem tej transakcji jest:
Dziennik zajęć pozalekcyjnych [Men-I/6]
 • format A4, rozmiary 210 x 297 mm
 • wytworzony z papieru offsetowego 80 g/m
 • pojemność 32 strony / numerowane
 • okładka z grubego kartonu białego 300 g/m
 • skrzydełko z listą uczestników zajęć / dla 50 słuchaczy
Dziennik jest dedykowany dla dokumentowania pracy:
 • wszystkiego rodzaju kół zainteresowań,
 • grup i zespołów dodatkowych zajęć edukacyjnych
 • zajęć pozalekcyjnych
 • zajęć dydaktyczno - wyrównawczych
 • zajęć specjalistycznych
 • gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej
 • dodatkowych zajęć rekreacyjno - sportowych
 • gier i zabaw ogólnorozwojowych
 • grup ergonomicznej nauki zawodu, organizowanych także poza terenem szkoły
 • zajęć kursów zawodowych
 • kursów dla dorosłych oraz placówek oświatowo- wychowawczych dla dorosłych
 • zajęć poręcznych uczniów prowadzonych poza terenem szkoły i zajęć w placówkach
Podstawa prawna

Dz. U. 2010, poz. 1047

Dziennik mieści następujące działy:
 • Tygodniowy plan pracy
 • informacje osobowe
 • Plan zajęć
 • jednostkowy program zajęć z uczniem / wychowankiem, lub program pracy grupy
 • występowaniu uczniów (wychowanków, słuchaczy) na zajęciach
 • Tematy przeprowadzonych zajęć
 • Ocena postępów uczniów (wychowanków, słuchaczy)
 • Wnioski do dalszej pracy
 • Plan zajęć
 • Organizacja kursu
 • Przydział przedmiotów
 • Sprawozdanie z kursu

Produkty podobne

Produkty najpopularniejsze w kategorii Druki akcydensowe