• Producent: FIRMA KRAJEWSKI
 • Kategoria: Druki akcydensowe
Przedmiotem tej transakcji jes dziennik zajęć (pozalekcyjnych), wyprodukowany z papieru offsetowego 80 g/m, okładka z grubego kartonu białego 300 g/m. Okładka ma zakładkę z listą uczestników zajęć / słuchaczy, strony numerowane, dziennik można prowadzić dla 50 osób.
Dziennik jest asygnowany dla dokumentowania pracy:
 • wszelkiego typu kół zainteresowań,
 • grup i zespołów dodatkowych zajęć edukacyjnych
 • zajęć pozalekcyjnych
 • zajęć dydaktyczno - wyrównawczych
 • zajęć specjalistycznych
 • gimnastyki korekcyjno - kompensacyjnej
 • dodatkowych zajęć rekreacyjno - sportowych
 • gier i zabaw ogólnorozwojowych
 • grup praktycznej nauki zawodu, organizowanych także poza terenem szkoły
 • zajęć kursów zawodowych
 • kursów dla dorosłych oraz placówek oświatowo- wychowawczych dla dorosłych
 • zajęć praktycznych uczniów prowadzonych poza terenem szkoły i zajęć w placówkach

Podstawa prawna

Dz. U. 2010, poz. 1047

Dziennik gromadzi następujące działy:

 • Tygodniowy plan pracy
 • dane osobowe
 • Plan zajęć
 • indywidualny program zajęć z uczniem / wychowankiem, albo program pracy grupy
 • obecności uczniów (wychowanków, słuchaczy) na zajęciach
 • Tematy przeprowadzonych zajęć
 • Ocena postępów uczniów (wychowanków, słuchaczy)
 • Wnioski do dalszej pracy
 • Plan zajęć
 • Organizacja kursu
 • Przydział przedmiotów
 • Sprawozdanie z kursu

Produkty podobne

Produkty najpopularniejsze w kategorii Druki akcydensowe